Домашен сечко, (Hylotrupes bajulus L.)

5

Принадлежи към най-сериозните вредители по дървения материал в жилищни сгради. Разпространен е широко в сечищата и складовете. Развитието на този вредител при благоприятни условия завършва за две години, но може да продължи и повече. Ларвата прокарва неправилни овални и широки ходове.

Как да надхитрим вредителите?

3

Профилактична защита на нов и стар дървен материал
За да предпазите дървения материал от разрушаване от плесени и биологични вредители, като дърворазрушаващи гъби и насекоми, Вие трябва да изберете подходящото за това средство. Изборът зависи главно от предназначението на обработваемия дървен материал: дали ще е в екстериор или в интериор.

Дърворазрушаващите гъби

o08b

Дърворазрушаващите гъби са най-честите вредители по дървото. Техните спори се развиват при оптимална влажност и температура. Ензимите им ускоряват разлагането на макромолекулите на дървото. Опасността от заразяване на дървото с гъбички расте, когато съдържанието на влага се увеличава над 20% в дългосрочен план.

Сутеренна гъба (Coniophora puteana)

Coniophora

Причинява т.н. мокро, кафяво гниене и довежда до пълното разпадане на дървото на прах. Атакува главно дървесина, която е в контакт с влага или пара. Бързо се разпространява, когато съдържанието на влага е над 40%. Бързото и развитие причинява големи щети.

Домашна гъба (Serpula lacrymans)

Serpula

Тя е най-опасният вредител по дървесината в интериорите на сградите. Домашната гъба не напада живите дървета като същинската праханова гъба или като обикновената пънчушка. Няма да я видите също по гниещите корени или повалени стъбла, нито по изгнилите пънове в горите.

Лепкава гъба (Gloeophyllum SP.)

fungy

Лепкава гъба, Gloeophyllum (Gloeophyllum SP.) Голяма част от уврежданията на строителните елементи се дължат на нея. Расте на открито и на места, където има постоянна влага. Причинява кафяво гниене. Дори и при висока степен на загниване външната повърхност на материала остава непромененa.