Кратка хронология на защитата на дървесината

1112

1. От незапомнени времена хората искат да защитят дървесината. Наблюденията подсказали, че гниенето е свързано с влага и човекът търсел начин да предотврати проникването на вода в дървото:
• Исторически, в началото хората използвали продукти от животни: волска кръв, свинска мас, говежда лой, гъша мас, пчелен восък.

Основна информация за дървесината

7

Дървесината и човешката цивилизация
Дървесината е един от най-старите материали, които човечеството се е научило да използва като суровина за производство, източник на енергия или при строежа на жилищни сгради. Какво е дървесина?

Въпроси и отговори

2

Трябва ли да се импрегнира дървения материал?
Дървесината е естествен материал, които може да бъде използван както в интериора, така и в екстериора. Необработеният дървен материал, с течение на времето е подложен на увреждане, обикновено нанесено от дърворазрушаващи насекоми.