Домашен сечко, (Hylotrupes bajulus L.)

5

Принадлежи към най-сериозните вредители по дървения материал в жилищни сгради. Разпространен е широко в сечищата и складовете. Развитието на този вредител при благоприятни условия завършва за две години, но може да продължи и повече. Ларвата прокарва неправилни овални и широки ходове.