Дърворазрушаващите гъби

o08b

Дърворазрушаващите гъби са най-честите вредители по дървото. Техните спори се развиват при оптимална влажност и температура. Ензимите им ускоряват разлагането на макромолекулите на дървото. Опасността от заразяване на дървото с гъбички расте, когато съдържанието на влага се увеличава над 20% в дългосрочен план.

Сутеренна гъба (Coniophora puteana)

Coniophora

Причинява т.н. мокро, кафяво гниене и довежда до пълното разпадане на дървото на прах. Атакува главно дървесина, която е в контакт с влага или пара. Бързо се разпространява, когато съдържанието на влага е над 40%. Бързото и развитие причинява големи щети.

Домашна гъба (Serpula lacrymans)

Serpula

Тя е най-опасният вредител по дървесината в интериорите на сградите. Домашната гъба не напада живите дървета като същинската праханова гъба или като обикновената пънчушка. Няма да я видите също по гниещите корени или повалени стъбла, нито по изгнилите пънове в горите.

Лепкава гъба (Gloeophyllum SP.)

fungy

Лепкава гъба, Gloeophyllum (Gloeophyllum SP.) Голяма част от уврежданията на строителните елементи се дължат на нея. Расте на открито и на места, където има постоянна влага. Причинява кафяво гниене. Дори и при висока степен на загниване външната повърхност на материала остава непромененa.