Как да надхитрим вредителите?

3

Профилактична защита на нов и стар дървен материал
За да предпазите дървения материал от разрушаване от плесени и биологични вредители, като дърворазрушаващи гъби и насекоми, Вие трябва да изберете подходящото за това средство. Изборът зависи главно от предназначението на обработваемия дървен материал: дали ще е в екстериор или в интериор.