Bochemit Antiflash

antiflash

Концентрат с превантивно фунгицидно и инсектицидно въздействие предназначен за намаляване на реакцията на дървесината на огън. Подходящ за обработване на дървените елементи от строителни конструкции и други материали на база дървесина, вградена в интериорите на постройките.

Кратка хронология на защитата на дървесината

1112

1. От незапомнени времена хората искат да защитят дървесината. Наблюденията подсказали, че гниенето е свързано с влага и човекът търсел начин да предотврати проникването на вода в дървото:
• Исторически, в началото хората използвали продукти от животни: волска кръв, свинска мас, говежда лой, гъша мас, пчелен восък.

Основна информация за дървесината

7

Дървесината и човешката цивилизация
Дървесината е един от най-старите материали, които човечеството се е научило да използва като суровина за производство, източник на енергия или при строежа на жилищни сгради. Какво е дървесина?

Домашен сечко, (Hylotrupes bajulus L.)

5

Принадлежи към най-сериозните вредители по дървения материал в жилищни сгради. Разпространен е широко в сечищата и складовете. Развитието на този вредител при благоприятни условия завършва за две години, но може да продължи и повече. Ларвата прокарва неправилни овални и широки ходове.

Как да надхитрим вредителите?

3

Профилактична защита на нов и стар дървен материал
За да предпазите дървения материал от разрушаване от плесени и биологични вредители, като дърворазрушаващи гъби и насекоми, Вие трябва да изберете подходящото за това средство. Изборът зависи главно от предназначението на обработваемия дървен материал: дали ще е в екстериор или в интериор.

Bochemit QB

QB

Активен помощник за домашни майстори и занаятчии за превантивна обработка на по-малки дървени повърхности срещу плесен, дърворазрушаващи гъби и дърворазрушаващи насекоми. За повърхностна импрегнация на дървесина, използванa в строителството и за реконструкции в интериорите.

Bochemit Forte

forte

Концентриран препарат, предназначен за дълготрайна защита на дървесина в екстериори срещу плесен, дърворазрушаващи гъби и насекоми. Препаратът може да бъде използван и за защита на дървени материали, намиращи се в директен контакт с почвата или вода.

Bochemit Plus

plus

Концентриран препарат за третиране на дървен материал, нападнат от дърворазрушаващи насекоми, същевременно осигуряващ превантивна защита на дървото срещу плесен, дърворазрушаващи гъби и дърворазрушаващи насекоми.

Дърворазрушаващите гъби

o08b

Дърворазрушаващите гъби са най-честите вредители по дървото. Техните спори се развиват при оптимална влажност и температура. Ензимите им ускоряват разлагането на макромолекулите на дървото. Опасността от заразяване на дървото с гъбички расте, когато съдържанието на влага се увеличава над 20% в дългосрочен план.

Сутеренна гъба (Coniophora puteana)

Coniophora

Причинява т.н. мокро, кафяво гниене и довежда до пълното разпадане на дървото на прах. Атакува главно дървесина, която е в контакт с влага или пара. Бързо се разпространява, когато съдържанието на влага е над 40%. Бързото и развитие причинява големи щети.